सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   न्यूज़ रिपोर्टर 
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  न्यूज़ रिपोर्टर
 विश्लेषण
Digital Pune

Image Source: Google

सिद्ध लक्षण (भाग २)

Sep 29 2023 11:10AM     29  डिजिटल पुणे

संशयरहित ज्ञान | तेच साधूचे लक्षण | सिद्धाआंगी संशय हीन | लागेल कैसा ||५/१०/१३||..

पूर्ण बातमी पहा.

Digital Pune

Image Source: Google

सिद्ध लक्षण (भाग १)

Sep 22 2023 11:15AM     27  डिजिटल पुणे

ऐसा सूक्ष्म अंतर्त्याग | उभयांस घडे संग | निस्पृहास बाह्यत्याग | विशेष आहे ||५/१०/६||..

पूर्ण बातमी पहा.

Digital Pune

Image Source: Google

या नाव साधक (भाग ९)

Sep 15 2023 10:21AM     39  डिजिटल पुणे

प्रवृतीचा केला त्याग | सुहृदांचा सोडीला संग | निवृत्तीपथे ज्ञानयोग | साधिता जाला ||५/९/५१||..

पूर्ण बातमी पहा.

Digital Pune

Image Source: Google

या नाव साधक (भाग ८)

Sep 8 2023 10:32AM     28  डिजिटल पुणे

अपधाकासि ताडिले | लिंगदेहासि विभांडिले | पाषांडास पछ्याडिले | विवेकबळे ||५/९/४३||..

पूर्ण बातमी पहा.

Digital Pune

Image Source: Google

या नाव साधक (भाग ७)

Sep 1 2023 10:27AM     39  डिजिटल पुणे

भवभयासी भडकाविले | काळाचे टांगे मोडिले | मस्तक हाणोनि फोडिले | जन्ममृत्युचे ||५/९/४१||..

पूर्ण बातमी पहा.


 जाहिराती